De IUCN Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen (IUCN Red List of amphibians and reptiles in Flanders) -2012

The full publication can be accessed here.