De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (The IUCN Red List of Mammals in Flanders) – 2014

The full publication can be accessed here.