Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria (Red List of Birds 2016 according to Dutch and IUCN criteria)

van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Sovon-rapport 2017/34. Sovon Vogelonderzoek  Nederland, Nijmegen.

The full publication can be accessed here.