De IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen (IUCN Red List of butterflies in Flanders) – 2012

The full publication can be accessed here.