De IUCN Rode Lijst van de zoetwatervissen in Vlaanderen (IUCN Red List of freshwater fish) – 2012

The full publication can be accessed here.