Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark (Red List 1997 of plants and animals in Denmark) (Danish)

Stoltze, M. and Phil, S. (eds.) (1998) Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark (Red List 1997 of plants and animals in Denmark). Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. (Ministry of Environment and Energy, National Environmental Research Institute, National Forest and Nature Agency).

The full publication can be accessed here.